Về chúng tôi

Chúng tôi là tập hợp những người đam mê công nghệ luôn thích thu với thử thách, trải nghiệm mới. Với mục tiêu tạo ra giá trị thực cho cộng đồng chúng tôi không ngừng phát triển và cải thiện bản thân tạo ra một cộng đồng Tuệ Tâm bền vững và lớn mạnh.

Liên hệ

Tầm nhìn và nhiệm vụ

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành một công ty dẫn đầu về lĩnh vực giải pháp phần mềm 

Nhiệm vụ của chúng tôi

Cung cấp các dịch vụ giải pháp phần mềm hiệu quả đến khách hàng với:

 Tiêu chuẩn hiệu suất cao

 Giải pháp đổi mới và sáng tạo

 Chính sách bảo hành đảm bảo quyền lợi của khách hàng


Giá trị cốt lõi


Giá trị khách hàng

Mục đích công việc của chúng tối là tạo ra giá trị cho cộng đồng đóp góp vào nền tăng trưởng kinh tế. Khách hàng lựa chọn đồng hành cùng Tuệ Tâm vì họ nhận ra giá trị của các giải phải, kiến thức và chuyên môn của chúng tôi


Sự cởi mở

Chúng tôi trung thực, thẳng thắn trong công. Hoanh nghênh các ý tưởng, luôn sẵn sàng đổi mới và sáng tạo. Sử cởi mở được xây dựng dưa trên tính thần, trách nhiệm và tâm huyết của cả team


Giữ lời hứa

Chúng tôi cam kết thực hiện lời hứa với khách hàng và các bên liên quan khác.